forebyggende // virksomheter

Brannbamsen Bjørnis

Særskilte brannobjekt

Særskilte brannobjekter er ifølge Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 «byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier».  Virksomhetsleder og eier av disse objektene skal ivareta brannvernet, og være brannvesenets kontaktperson. Tromsø brann og redning fører risikobaserte tilsyn med slike objekter.

Fyrverkeri

Det er forbudt å skyte opp fyrverkeri i de tette trehusområdene i Tromsø sentrum, også på nyttårsaften.

Utenfor forbudssonen er det tillatt å bruke fyrverkeri fra kl. 18:00 nyttårsaften til kl. 02:00 nyttårsdagen. 

Les mer her

Hva er tilsyn?

Brannvesenet skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekt for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Les mer her

Borettslag og sameier

Ta sikkerheten på alvor! HMS-arbeid i boligselskap er styrets ansvar, og innebærer å verne om liv, helse og materielle verdier. Dette vil bidra til et godt og trygt miljø for alle som befinner seg der.

Les mer her

Bålbrenning og farlig stoff

Her kan du lese mer om gass og bensin i hjemmet, fyrverkerisoner og generelt om båltenning og bålforbud i Norge.

 

Les mer her

Arrangement

Dersom man bruker et bygg til noe annet enn det er godkjent for, som f.eks å overnatte på en skole, eller man benytter et område til annet formål enn det som er normalt, skal det meldes til Tromsø Brann og redning.

Les mer her

Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er et nasjonalt prosjekt som er utviklet for å møte barnas behov for omsorg og trygghet etter ulykker og traumer. Bjørnis brukes som et redskap for å fange barnas oppmerksomhet for brannforebyggende arbeid på et tidlig stadium. Tromsø Brann og redning har hatt konseptet i sitt brannvesen siden 2016.

Treff oss

Mandag-Fredag

09.00-15.00

Ring oss

415 24 110

Skriv til oss

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

 

 

Følg oss på sosiale media