Sameier og borettslag

Ta sikkerheten på alvor! HMS-arbeid i boligselskap er styrets ansvar, og innebærer å verne om liv, helse og materielle verdier. Dette vil bidra til et godt og trygt miljø for alle som befinner seg der.

Styrets ansvar

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er lovpålagt gjennom
“Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (også kalt internkontrollforskriften).
Forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Styret skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygningsmassen, samt ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Styret har også
ansvar for at beboerne er kjent med krav og egenskaper ved boligselskapets byggverk som har betydning for brannsikkerheten.

HMS-lovgivningen

Fastsatt gjennom “Forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”, også kalt “Internkontroll-forskriften”. Forskriften gjelder for alle virksomheter, inkludert boligselskaper.

Krav til beboerne

Forskrift om brannforebygging gir styret i et boligselskap anledning til å sette krav til beboere knyttet til brannsikkerheten. Dette gjelder bl.a rømningsveier, krav til varsling og slokkeutstyr. Disse kravene bør være
beskrevet på egne nettsider, ordensregler og lignende.

Hours

Mandag-Fredag

09.00-15.00

Phone

482 95 872 

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media