Beredskap

Tromsø skal ha en beredskap som kan håndtere branner og ulykker i hele Tromsø kommune. 10 brannkonstabler, 3 brannbiler, én tankbil, én stigebil, én redningsbåt er til en hver tid på vakt på hovedstasjonen i Tromsø, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier.

Brannkonstabel
Beredskap
menn beredskap

Brann, slokking og røykdykking

Arbeidet som røykdykker stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet, og du må kunne svømme. Du kan ikke lide av klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er lagarbeid, og røykdykkere må både kunne samarbeide og arbeide under ekstreme belastninger med en usikkerhet om at en aldri vet hva som venter. En annen avgjørende evne er å holde hodet kaldt i stressende og farlige situasjoner.

Trafikkulykker

Brannvesenet er innsatspersonell ved ulykker i trafikken. 

Brannvesenet rykker ut til melding om trafikkulykker for å sikre skadestedet for å hindre følge-ulykker,  utøve førstehjelp, slukke branner og har redningsteknisk verktøy for frigjøring av fastklemte personer. Ved forurensning etter trafikkulykke sørger brannvesenet for å minimere miljøskadene. 

Redningsinnsats til sjøs

RITS-lag er spesialtrent på å gi i innsats ved skipsbrann. På slike hendelser har vi med oss nødvendig utstyr til å bekjempe brann og røyk, samt utøve søk og redning ombord. Tromsø har det nordligste RITS-laget i nord, av alt syv RITS-lag i Norge. Transport til havarist er ved redningshelikopteret.

Vedlikehold av utstyr

Kontroll og vedlikehold av utstyr gjøres ihht leverandørens anbefalinger og skal  dokumenteres i FDV-verktøyet. For å sikre at brannbilen er funksjonell og riktig utstyr er det nødvendig med jevnlig kontroll. Brannbekledning utsettes for jevnlig slitasje og må repareres/ byttes
ved behov for å ha tilfredsstillende funksjon. I tillegg tester og kontrollerer vi alt av utsyr som for eksempel nødnett, førstehjelpsutstyr, redningverktøy og slokkeutstyr.

 

Kjemikaliedykking

De som utfører kjemikaliedykking må tilfredsstille gjeld­ende helsekrav og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner for å håndtere hendelser som krever kjemikaliedykking, med tilpasset beskyttelse som drakt og pusteluft.

Overflateredning

Med vann på alle kanter er redning av personer eller dyr i overflaten en innsats hvor overflateredderen har dårlig tid. Dette er typisk de som ufrivillig har falt utenfor kai, eller isfiskeren som har gått igjennom isen. Overflateredning utføres av et redningslag som er iført tørrdrakt og har utstyr som svømmeføtter, flytevest, hansabrett/gummibåt og sikringslinje.

 

 

 

 

 

 

PLIVO

PLIVO, en forkortelse for pågående livstruende vold, er en prosedyre for samvirke mellom politi, brannvesen, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

CBRNE

Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse, og dreier seg om farer av mange slag. Bokstavene står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. I Tromsø er brannvesenets fokus på de lokale risikoene som opptrer i kommune med aktiv havn og hyppig skipsfart, handelsliv, industri og mottak av reaktordrevne fartøy.

Restverdiredning

Brannvesenet og forsikringsnæringen samarbeider om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. RVR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning, med mer.

Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er et nasjonalt prosjekt som er utviklet for å møte barnas behov for omsorg og trygghet etter ulykker og traumer. Bjørnis brukes som et redskap for å fange barnas oppmerksomhet for brannforebyggende arbeid på et tidlig stadium. Tromsø Brann og redning KF har hatt konseptet i sitt brannvesen siden 2016.

Førstehjelp

Når du har en fått en brannskade er det viktig å huske 20/20 regelen for akutt behandling. 20 minutter avkjøling i 20 grader.

Følg oss på sosiale media