snakk med oss

Terje Hanssen

Brann- og redningssjef

terje.hanssen@tromso.kommune.no

91 66 99 53

Joakim Pedersen

Stab- og økonomisjef (fra 1.august 2024)

joakim.pedersen@tromso.kommune.no

95 08 39 50

Arnt Are Johansen

Teknisk leder

arnt.are.johansen@tromso.kommune.no

91 38 03 47

Arild Warhom

Leder beredskap

arild.warholm@tromso.kommune.no

94 86 46 20

Hege Andrea Aamodt

Leder forebyggende

hege.andrea.aamodt@tromso.kommune.no

95 78 26 58

Eline Pettersen Egestad

Administrativ rådgiver

eline.egestad@tromso.kommune.no

47 71 86 25

Stig Ørjan Haugen

Personal- og økonomirådgiver

stig.orjan.haugen@tromso.kommune.no

41 55 80 23

Lill-Heidi Jensen

HMS rådgiver

lill.heidi.jensen@tromso.kommune.no

90 61 68 70

Fakturaadresse

Tromsø brann og redning KF

Forsøket 9, 9010 Tromsø

Organisasjonsnummer 925 18 9545

brannstasjonen@tromso.kommune.no

 

 

Om oss

Tromsø hadde brannmannskap, slukningsutstyr og sprøytehus lenge før byen fikk brannstasjon. I 1870 ble den første stasjonen, brannvakta, etablert på hjørnet av Rådhusgata. Bygget stod sør for den nybygde rådstua, hvor Tromsøs nyutnevnte politimester som også var vekter- og brannsjef holdt hus. Den gamle brannvakta var i bruk frem til den nye stasjonen ble bygd på begynnelsen av 40-tallet.  Tromsøs første brannmenn rykket ut til fots med håndtrukne vogner, og fikk tilnavnet «det flyvende korps» på grunn av farten under utrykning. I 1903 kjøpte kommunen de første 3 hestene, og etter hvert stod 6 hester på bås og disponible for brannvesenet. Tromsø fikk sin første brannbil i 1937. I dag er brannstasjonen lokalisert i Forsøket 9, med egen moderne bilpark. Her jobber brannforebyggere, branningeniører, brannmestere, 110-sentralen, administrasjon og brannkonstabler, side om side.

Deltidsstasjonen på Sommarøy dekker primært tettstedet Sommarøy, men benyttes også til oppdrag i distriktet hvor de på skadestedet hurtigere enn innsatsstyrken fra hovedstasjon i Tromsø.

Historiske bilder// bybrannen

Bybrann i Tromsø

Foto: Gunnar Graff

Bybrannen i Tromsø 14. mai 1969.

Foto: Gunnar Graff

Bybrannen i Tromsø 14. mai 1969.

Foto: Gunnar Graff

Bybrannen i Tromsø 14. mai 1969.

Foto: Gunnar Graff

Bybrannen i Tromsø 14. mai 1969.

Foto: Gunnar Graff

Bybrannen i Tromsø 14. mai 1969.

Foto: Gunnar Graff

Treff oss

Mandag – Fredag
09.00-15.00

Ring oss

415 24 110

Skriv til oss

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media