Bruk av fyrverkeri

Det er forbudt å skyte opp fyrverkeri i de tette trehusområdene i Tromsø sentrum, også på nyttårsaften.

Utenfor forbudssonen er det tillatt å bruke fyrverkeri fra kl. 18:00 nyttårsaften til kl. 02:00 nyttårsdagen. Bruk av fyrverkeri utenfor denne tidsrammen er forbudt, med mindre du har søkt og fått innvilget en søknad for avfyring av fyrverkeri.

Elektronisk søknadsskjema for

7 tips til bruk av fyrverkeri

  • Forbered fyrverkerioppskytingen i dagslys
  • Bruk briller og kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  • Bøy deg aldri over fyrverkeri med antent lunte
  • Hold god avstand fra oppskytingen
  • Sjekk aldersgrensen på fyrverkeriet (18 år på fyrverkeri og store stjerneskudd / 12 år på mindre artikler og små stjerneskudd)
  • Blindgjengere eller defekte produkter leveres tilbake til handelstedet der varen er innkjøpt.

forbudssone

Handel med fyrverkeri

Handel med fyrverkeri er søknadspliktig. Søknad om tillatelse til handel innenfor vår brannvernregion må være Tromsø Brann og redning KF i hende innen 1. mai det året man skal drive med handel. Søknader som kommer inn etter fristens utløp blir avslått.

Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet mellom 27. – 31. desember, fra egnet salgslokale eller salgssted over disk og av betjening. Fyrverkeri klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt å selge eller utlevere til forbruker. Raketter med styrepinne er forbudt.

Virksomheter som søker, må drive fast handelsvirksomhet med varer over disk og ha et øvrig sortiment av varer som selges utenom fyrverkerisesongen. Virksomheten skal ha ansatt eller midlertidig ansatt særskilt utpekt person eller personer (ikke innleid) med gyldig kompetansebevis for handel med fyrverkeri. Tillatelse til handel kan bare gis til den som anses skikket og gjelder fra et bestemt forretningssted. Dersom en handelsvirksomhet ønsker flere salgssteder, må det søkes for hvert salgssted. Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre.

Lokale hvor det foregår handel med eksplosiv vare må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Søknad om handel med fyrverkeri til Tromsø Brann og redning KF gjøres elektronisk via Tromsø kommune sine hjemmesider – Salg av fyrverkeri.

Hours

Mandag – Fredag
09.00-15.00

Phone

415 24 110

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media