varsling og slukking

Slukking

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Det er eiers ansvar for at utstyret kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Slokkeutstyr skal være synlig fremme og lett tilgjengelig.

Det skal være minst ett av følgende utstyr i boligen/fritidsboligen:

 • Pulverapparat – 6kg ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat min. 9liter eller min 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.
 • Formfast brannslange – Innvendig diameter min. 10 mm.

Egenkontroll av slukkemedier

Du kan sjekke apparatet ditt selv.

 1. Se at pilen står på grønt – det betyr at apparatet har riktig trykk
 2. Sjekk at slangen ikke er morken, men hel og pen
 3. Sjekk at plomberingen er intakt og at sikkerhetssplinten er på plass.
 4. Sjekk at bruksanvisningen er lett lesbar
 5. Sjekk at selve beholderen ikke er skadet eller rusten.
 6. Snu pulverapparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.
 7. Sjekk at håndslukkeren er tilgjengelig, og lett kan hektes av veggbrakketen

Brannslange bør kontrolleres årlig ved å rulle ut slangen, sjekke at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Forsøk på å slukke brann skal bare utføres når det er mulig å ivareta egen sikkerhet

Varsling

Røykvarsleren redder liv.

Ved brann handler alt om tid, det handler om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer seg ut i tide.

Hvor du skal montere, kommer an på både planløsning og størrelsen på boligen. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Vi anbefaler i tillegg at du har minst én for hver 60 kvadratmeter. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være mer enn 12 meter.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Følg produsentens monteringsanvisning nøye. Som regel skal røykvarslerne henges på høyeste punkt når taket er flatt og minst 50 centimeter ut fra veggen. Har du skråtak, skru opp røykvarsleren cirka 1 meter ned fra mønet.

 

Vedlikehold av røykvarsleren

 • Test røykvarsleren minst en gang per måned, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.
 • Bytt batteri ved behov, gjerne en gang i året. De fleste røykvarslere avgir korte pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig.
 • Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid.

Hours

Monday – Friday
09.00-15.00

Phone

415 24 110

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media