Stenging av tunneler i Tromsø 21. august 2023

Mandag 21. august stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen. Tunnelene skal være stengt til september 2024.

Tromsø brann og redning har i den forbindelse utarbeidet en prosedyre for utrykning under perioden. Prosedyren beskriver hvordan vi vil ivareta utrykningstiden, og er delt i fire punkter.

Trinn 0: Ingen tiltak
Ved normalt trafikkbilde gjøres det ingen tiltak, og normale utrykningsprosedyrer følges.

Trinn 1: Bruk av kjøretøy som er spesielt beregnet for hurtig utrykning

Ved trafikk som medfører forsinket fremkommelighet med større kjøretøy benyttes hurtigutrykningsenhet.

Trinn 2: Midlertidig flytting av ressurser
Ved behov flyttes en  brannbil til Vest-siden av Tromsøya/ Kvaløysletta på timebasis.

Trinn 3: Midlertidig permanent flytting av ressurser

Ved vedvarende behov for flytting av ressurser vil det utredes midlertidig sideforskyvning av ressurser hele eller deler av døgnet. Tiltaket innebærer at det må legges til rette med fasiliteter for dette.

Les mer om stengning av tunellene her