Opphevelse av lokal forskrift mot bruk av ild

Tromsø Kommune, 16.08.23

Vi er glade for å kunngjøre at det tidligere forbudet mot ild som ble innført 4.august nå avvikles. Etter tett samarbeid med statsmeteorologen og en nøye vurdering av de nåværende værforhold og risikosituasjonen i forhold til skogbrann, har brannsjefen besluttet at det er trygt å oppheve forbudet mot ild fra og med i dag, onsdag 16.august klokken 15.00.

Vi minner likevel om at det generelle bålforbudet fortsatt er gjeldende til 15.september. Det betyr at du har lov til å bruke grill, bålpanne eller tenne et lite kaffebål på steder hvor det åpenbart ikke kan bli brann.