Ny brann- og redningssjef ansatt i Tromsø brann og redning

54-åringen overtar som brann- og redningssjef.

Styret i Tromsø brann og redning KF er glad for å informere om ansettelse av Terje Hanssen (54) som
ny brann- og redningssjef. Hanssen har solid operativ erfaring fra Forsvaret. Han kommer fra
stillingen som leder for strategisk HR i Forsvarsstaben og vil tiltre som brannsjef i slutten av august.

– Jeg takker styret for tilliten, og er ydmyk for den oppgaven som ligger foran meg. Jeg gleder meg til å
bli kjent med dyktige ansatte i Tromsø brann og redning, og bidra til at samfunnsoppdraget løses på
best mulig måte. Det vil kreve videreutvikling og tett samvirke med andre nødetater og
beredskapsaktører i Tromsø, sier Hanssen.

Styreleder Inger Klo er fornøyd med tilsettelsen.
– Vi har stor tiltro til at Hanssen med sin gjennomføringskraft og kompetanse vil gjøre en god jobb for
Tromsø brann og redning KF og innbyggerne i Tromsø, avslutter Klo