Nå styrkes beredskapen i Troms og Finnmark mot akutt forurensning

Denne uken signerte Tromsø brann og redning sammen med Kystverket og fire av landets øvrige IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning) en samarbeidsavtale om håndtering av akutt forurensning. Akutt forurensning krever akutte tiltak for å hindre store og langvarige skader på miljøet. IUA er et samarbeidsorgan mellom kommunene i den norske offentlige beredskapen, og tar hånd om akutt forurensning både på sjø og land, inkludert oljeutslipp.

Avtalen som nå er signert skal koordinere og samordne ressursene og kompetansen vi har på akutt forurensing i Troms og Finnmark, og har fått navnet Arktisk IUA.

– Samarbeid gjør oss sterkere, sier brann- og redningssjef Terje Hanssen. Vi har allerede et ansvar for å støtte beredskapen mot akutt forurensning i 13 kommuner i Midt- og Nord Troms. Signeringen av «Avtale om arktisk IUA-samarbeid i nord» øker muligheten for økt beredskap og innsats i et langt større geografisk område, sier han.

Brann- og redningssjefen ser frem til videre samarbeid med IUA i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark, Midt-Finnmark, Midt- og Nord-Troms, Sør-Troms og Kystverket.

– Avtalen legger det nødvendige grunnlaget for utveksling av kompetanse og felles forståelse av materiell og utstyr som er tilgjengelig, i nært samarbeid med Kystverket og de øvrige i avtalen som har signert, sier han.

Les hele saken HER

Foto: Anders Røeggen / Kystverket