Inngår regional bistandsavtale med Longyearbyen brann og redning

Foto: Felicia Øystå

Tromsø brann og redning inngår regional bistandsavtale med Longyearbyen brann og redning

Avtalen innebærer at Longyearbyen brann og redning får støtte fra Tromsø brann og redning ved ekstraordinære hendelser.

Avtalen er et viktig skritt mot å sikre rask og effektiv respons ved større nødsituasjoner i Longyearbyen. For Longyearbyen, som geografisk ikke har andre naturlige aktører i nærheten som kan yte bistand, vil denne avtalen styrke beredskapen betydelig. Brannmannskaper fra Tromsø brann og redning sin primæroppgave i en bistandssituasjon er å opprettholde en forsvarlig brannberedskap i Longyearbyen.

Sikrer økt beredskap

Avtalen gir Longyearbyen brann og redning muligheten til å få tilgang på erfarne og kvalifiserte mannskaper fra Tromsø brann og redning ved behov. Det betyr at Longyearbyen brann og redning kan håndtere større og mer komplekse brannhendelser med økt trygghet, effektivitet og utholdenhet.

«Beredskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å handtere større hendelser eller flere samtidige hendelser. Svalbard-samfunnet vil i slike tilfeller ha behov for støtte fra fastlandet, og det er naturlig for Tromsø kommune å tilby slik støtte. Vi leverer viktig beredskap i nord, og vi utvikler og forsterker arbeidet vårt med samfunnssikkerhet og beredskap. Tromsøs 110-sentral har nylig overtatt 110-tjenesten for Longyearbyen lokalstyre, og vi er glade for å kunne bistå Svalbard-samfunnet ytterligere med å opprettholde trygghet og sikkerhet gjennom denne avtalen med Tromsø brann og redning», sier Stig Tore Johnsen, kommunedirektør i Tromsø.

Sterkt samarbeid

Begge brannvesen ser frem til å samarbeide tett for å forbedre responsen i ekstraordinære hendelser.
«Totalberedskapen styrkes ved at vi kan støtte Longyearbyen brann og redning når behovet oppstår. Sammen kan vi sørge for at vi har de nødvendige ressursene til å håndtere de mest krevende situasjonene», sier Terje Hanssen, brann- og redningssjef i Tromsø brann og redning.

Brannsjefen i Longyearbyen brann og redning, Ruben Johansen, understreker viktigheten av avtalen: «Denne bistandsavtalen med Tromsø brann og redning er en viktig del av vår strategi for å sikre at vi kan øke utholdenheten ved større brannhendelser. Deres bistand kan være uvurderlig når vi står overfor ekstraordinære situasjoner.»

Brann- og redningssjef i Tromsø, Terje Hanssen

Foto: Linn R Pettersen