Hils på Terje Hanssen

Det er en glede å meddele at Terje Hanssen (55) begynte som brann- og redningssjef denne uka. Terje kommer nå fra Forsvarsstaben, og innehar mangeårig operativ erfaring fra Forsvaret.

– Jeg ser frem til spennende utfordringer og håper jeg kan bidra til at samfunnsoppdraget løses på best mulig måte. Jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige kollegaer og har blitt tatt svært godt imot, forteller Terje. Han hadde sin første dag på jobb i går. – Nå starter jobben med å bli kjent med samtlige ansatte, få et godt forhold til styret og med det utnytte handlingsrommet til beste for foretaket og Tromsøs innbyggere, avslutter han.

Vi ønsket å ansette en strategisk orientert toppleder, og er nå glade for å få Terje med på laget, sier styreleder i Tromsø brann og redning, Inger Klo. Joakim Pedersen har fungert som konstituert brann- og redningssjef fra 1. januar 2023, og går nå tilbake i sin stilling som leder beredskap. Det setter vi stor pris på, sier Inger Klo.

Velkommen til oss, Terje!