Fritidsbolig og hytter

Det brenner årlig i mange hytter/fritidsboliger i Norge. Derfor er det like viktig å ivareta brannsikkerheten på hytten/fritidsbolig som man har i sitt egen hjem.

Etter at «forskrift om brannforebygging § 17» ble gjeldene den 01.01.2016 skal kommunen sørge for at det gjennomføres tilsyn og feiing ved alle fyringsanlegg som benyttes for oppvarming. Herunder også fyringsanlegg ved hytter/fritidsboliger.

Dette vil si at brannforebyggerne skal følge opp fyringsanlegg ved hytter/fritidsboliger ved å gjennomføre feiing og tilsyn ved behov. Seksjon for bolig ved Tromsø brann og redning har over tid arbeidet med å kartlegge og få oversikt over fyringsanlegg som er i hytter/fritidsboliger for å definere frekvens av feiing og tilsyn.

Det vil si at brannforebygger vurderer mengde sot, hvordan type sot, fyringsmønster, hvordan type skorstein og fyringsanleggets tilstand i sin helhet for å sette frekvens for både feiing og tilsyn.

Dette resulterer i at vi benytter resursene våre der det er størst fra for en brann slik at vår innsats gir størst brannforebyggende effekt. For våre innbyggere vil dette resultere at noen får besøk av oss hvert år mens andre får lengere tidsrom mellom våre besøk.

 

Det stilles samme krav for adkomst for feiing og tilsyn av hytter/fritidsbolig som for husstander.

Hours

Mandag – Fredag
09.00-15.00

Phone

415 24 110

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media