Frekvens, adkomst og avgift

Varselet om feiing sendes ut på SMS. Dersom vi skal tømme sotluken etter feiing, må huseier være tilstede. Om det er mer hensiktsmessig å tømme soten selv, er det ikke nødvendig å være tilstede. 

 

Frekvens

 

Iht. forskrift om brannforebygging skal feiing og tilsyn utføres basert på risiko. Det vil si at vi ikke lenger utfører vårt virke etter en fast frekvens men etter den kunnskapen vi har om fyringsanleggene.

Vurdering av risiko for å fastsette behov for feiing og tilsyn blir gjort på følgende grunnlag:

 • Sotmengde
 • Fyringsmønster
 • Type fyringsanlegg
 • Kvaliteten på fyringsanlegget

Adkomst

Brannforebyggene skal være sikre når de er ute på oppdrag. De skal kunne utføre tilsyn og feiing av fyringsanlegg til alle årstider under trygge forhold, uten å utsette seg for fare. Arbeid i høyden skal alltid utføres på en trygg og sikkermåte, dersom det ikke er mulig skal feiing ikke utføres.

Krav til adkomst til taket:

Ved bruk av løs stige som adkomst stiller Arbeidstilsynets forskrifter flere krav:

 • Stigen skal være iht. gjeldene standard. Den skal være laget av stabilt varig materiale og uten skader (stiger av tre er ikke godkjente).
 • Stiger skal alltid festet i topp
 • Stigen skal stikke minst 1 meter over det nivået man skal inn på
 • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover.

Krav på taket

Det skal være en godkjent fastmontert takstige/trinn på taket opp til skorsteinen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av brannforebygger på stedet. Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Tak som har helling, skal ha fastmontert stige opp forbi pipen. I tilfeller hvor gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

 

 • Alle tak med helling utover skal ha standardisert takstige/taktrinn
 • Er skorsteinen høyere enn 120cm over tak skal det i tillegg monteres plattform slik at avstanden fra plattform og opp til skorsteinens topp er 120cm eller mindre.
 • Takstige skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon.
 • Takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjente
 • Bøylestiger og stiger som er festet med kjetting er ikke godkjente
 • Om bygningen har flere skorsteiner skal det enten være stige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller liknende.

Adkomst til feieluke og sotluke

Som alternativ til montering av takstige og feiing fra tak kan feiing utføres via feieluke som er maks. plassert 5 meter fra topp av skorsteinen.

Tilfredsstillende adkomst er et funksjonskrav som innebærer at brannforebyggeren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for liv og helse.

Feie og tilsyn -gebyr

 

Feie og tilsyn -gebyr kreves inn for alle fyringsanlegg som benyttes til oppvarming. Det er innfordring ved Tromsø kommune som krever inn gebyret på vegne av TBR KF.

Avgiften skal kun dekke kostnaden av å levere tjenesten til innbyggerne med fyringsanlegget etter selvkostprinsippet.

Ønsker du å søke fritak fra feiing og tilsyn?

 

Du kan søke fritak fra feiing og tilsyn om boligen oppfyller en av følgende kriterier:

– Det er ingen ildsted tilkoblet skorsteinen i boligen

– Det er ingen skorstein i boligen

– Fyringsanlegget er plombert

Last ned søknad om fritak

 

Hours

Mandag- Fredag
09.00-15.00

Phone

415 24 110

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosale media