Farlig stoff og bålbrenning

Dame i vernedress
Bål

Gass og bensin i hjemmet

Hjemme kan du maksimalt oppbevare 10 liter bensin og 22 kg propan. I utvendig bod eller garasje kan du ha inntil 50 liter bensin og 36 kg propan. Bensin skal kun oppbevares på godkjent beholder, og det er forbudt å oppbevare gass i kjeller eller rom under bakken. Dette er fordi propan er tyngre enn luft. Ved en lekkasje vil gassen samle seg langs gulvet. Da skal det bare en gnist til for å få en eksplosjon som er kraftig nok til å lette et helt hus fra grunnmuren.

Les mer om sikker oppbevaring og bruk av gass og brannfarlig væske her.

Bålbrenning

Mellom 15 april og til 15 september er det generelt bålforbud i Norge. Da må man søke Tromsø Brann og redning om tillatelse til å fyre bål eller grille i skog og utmark. Bålforbudet gjelder ikke i egen hage eller andre steder som ikke er utmark.

Søknadsskjema finner du her.

Alle som gjør opp ild plikter å vise aktsomhet slik at brann ikke oppstår, og det gjelder alle og overalt. Det er forbudt å brenne søppel, da det fører til giftig røyk som sprer seg. Avfall skal leveres på returstasjon.

DSBs sider kan man lese mer om bålbrenning.

Oppbevaring og håndtering av farlig stoff i større mengder

 

Alle som oppbevarer eller håndterer farlig stoff over en viss mengde, er pliktig til å rapportere dette til DSB via Altinn. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter.

Meldegrenser for noen vanlige stoffer:

Brannfarlig gass, f.eks propan, LNG, acetylen eller lignende: 0,4 m3

Bensin eller andre lettantennelige væsker som parafin/jetfuel: 6 m3

Giftig gass, som f.eks. ammoniakk: 0,4 m3

Diesel og fyringsoljer: 100 m3

Se utfyllende liste over meldegrenser og stoffgrupper.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp og veiledning

Hours

Mandag – Fredag
09.00-15.00

Phone

482 95 872

Address

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

fØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIA