Er brannsikkerheten ivaretatt på arbeidsplassen din?

Fokus på brannsikkerhet er helt avgjørende for å beskytte liv, eiendom og miljø. Det betyr å ha riktige brannforebyggende tiltak på plass, som eksempelvis vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegget, samt regelmessig egenkontroll av brannslukningsutstyr og rømningsveier. Ansatte skal ha opplæring i å kunne evakuere bygget, og vite hva som skal gjøres i en brannsituasjon. I Tromsø brann og redning har vi nettopp gjennomført vernerunder og branntilsyn på brannstasjonen. Vi har bedt Senja brann og redning om å gjennomføre branntilsynet hos oss, selv om vi er en tilsynsmyndighet og i utgangspunktet kan utføre tilsyn selv. Det viste seg å være nyttig, og det ble funnet avvik, også hos oss som brannvesen.

Brann- og redningssjefen er tydelig på viktigheten av at tilsyn gjennomføres. «For oss som brannvesen er det viktig å gå foran som et godt eksempel innenfor brannsikkerhet. Vi gjennomfører tilsyn av andre. Derfor ba vi om tilsyn fra en ekstern aktør. Nå skal vi utbedre avvikene som kom frem», sier brann- og redningssjef, Terje Hanssen.

Noen av avvikene er typiske avvik vi finner på tilsyn hos andre, for eksempel midlertidig lagring av brennbare gjenstander i trapperom og tekniske rom. Et annet avvik var at gjenstander var  lagret  for høyt i noen av lagerrommene i forhold til sprinkleranlegget. Slike anlegg har til oppgave å slokke eller begrense brann.

Mange har en forestilling om at «brann skjer ikke meg». Det er en myte. Fire virksomheter utsettes for brann hver dag, ifølge Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg. Vurdering av høyde på oppbevaring og lagring er en viktig faktor. Om det er lagret utstyr og materiell for høyt, vil ikke sprinkleranlegget fungere fordi vann ikke kommer til.

Skal det snart gjennomføres tilsyn på din arbeidsplass? Her er tre viktige krav til brannsikkerhet på arbeidsplassen:

  1. Sørg for at brannvarslingen fungerer som tiltenkt.
  2. Pass på at rømningsveiene er fri for hindringer, og at det ikke lagres i dem.
  3. Ha branndokumentasjon på plass.