Endelig er barnehageuka 2023 i gang!

I barnehageuken får vi besøk av alle siste års barnehagebarn (6 år i Tromsø kommune) på brannstasjonen.  Barnehageuka er et konsept vi har gjennomført i mange år, og er i utgangspunktet lagt opp for å lære barn å forebygge brann. Barna lærer for eksempel hva man skal gjøre når brannalarmen går, hvorfor det er viktig å bytte batteri på røykvarsleren, hvordan slokkeutstyr fungerer, samt at de får se litt av utstyret vi jobber med i brannvesenet. Kunnskap gir trygghet, og vår tilnærming er at brannprat ikke skal skremme, men gi barna kunnskapen de trenger når alarmen går.

Under barnehageuka får barna blant annet:

  • Forebyggende gjennomgang av røykvarsler og slukkeutstyr
  • Sitte i brannbil og se på utstyret som finnes i brannbil
  • Prøve brannbekledning
  • Spyle på blink (og er de ekstra heldig får de spyle på en brannkonstabel også!)
  • Og helt tilslutt kommer den store helten Bjørnis.

Vi gleder oss til å se dere som enda ikke har besøkt oss!

Vi anbefaler å ha jevnlige brannøvelser med barn både hjemme og i barnehagen. Her er fem tips til gjennomføring:

  • Lær barna om typiske kilder til brann som levende lys, åpen varme og komfyrer
  • Forklar barna om røykvarslernes eller brannanleggets funksjon, og vis hvordan disse fungerer.
  • Lær barna at den høye lyden fra varslerne ikke er farlig i seg selv, slik at de ikke blir redde når alarmen går.
  • Gå igjennom rømningsveier, og vis barna hvor slokkeutstyr finnes, samt hvordan det brukes (selv om det er en voksenjobb å gjennomføre)
  • Lær barna nødnummeret til brannvesenet, 110, og at nummeret kan ringes på alle telefoner uten å ta av tastelåsen. Dette er spesielt viktig om røykutvikling skulle oppstå mens litt større barn er hjemme alene.