Fyrer du riktig?

Siden 2020 har det vært 17 skorsteinsbranner i Tromsø kommune.
Det er flere årsaker til at du kan få pipebrann. Det kan være feil dimensjonering av ildstedet, feil fyring som gir ufullstendig forbrenning, eller dårlig brensel, som for eksempel fuktig ved og kubber som er for tykke for ildstedet. Fyrer du med fuktig ved kombinert med dårlig trekk i ildstedet over tid kan det resultere i sotbrann. Riktig fyring er med andre ord avgjørende for å unngå pipebrann.

Her er 4 tips til riktig fyring:

1. Det kan være litt ulik måte å fyre på i hver enkelt ovn, les derfor produsentens fyringsinstruks.
2. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
3. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
4. Legg på litt og litt slik at det brenner med rolige flammer.