Slik fyrer du riktig

Bygg bålet riktig

 • Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Styr unna tennvæske og annen brennbar væske ved opptenning.
 • Opptenningsved er mindre og tar lettere fyr. Ved bruk av for store kubber til opptenning vil det fort bli problematisk.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.
 • Kald ved i ovnen bruker mye mer energi på å bli varm. Derfor er det lurt å lagre veden inne slik at den er temperert før opptenning. I vedkassen får også veden en ekstra tørk. 
 • Ikke vær fristet til lå legge annet materiale i ovnen som Malte impregnerte planker, plast og annet avfall som ikke hører hjemme i ildstedet.

  Det er flere grunner til å fyre riktig

  Miljø og klimavennlig

  Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning.

  Lønnsomt og effektivt

  Med en rentbrennede vedovn, og riktig fyringsteknikk, reduserer du vedmengden som igjen gir en enda bedre varmeøkonomi.

  Trygt og brannsikkert

  Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.

  Hours

  Mandag – Fredag
  09.00-15.00

  Phone

  415 24 110

  Address

  Forsøket 9, 9010 Tromsø

  brannstasjonen@tromso.kommune.no

  Følg oss på sosiale media