Arctic Rescue

Noen flotte dager med Arctic Rescue (ArcResc) er over for denne gang, og vi tar med oss nye inntrykk, ny kunnskap og et tettere bånd med redningstjenesten i arktisk.

Arctic rescue er et internasjonalt samarbeid innen redningstjenester i den arktiske regionen og har som mål å dele kunnskap og utvikle bedre ytelse av redningsaksjoner.
Prosjektet samler redningstjenester fra Arktisk råds medlemsland og andre interessenter som er relevante for prosjekttemaene. Hovedtemaene under besøket var blant annet arktisk miljø og katastrofescenarier, redningstjenestens kapasitet, og problemer relatert til klimaendringer.
Sammen med representanter fra Norge, Sverige, Finland, Island og Canada har vi blant annet besøkt Arctic Council, Kystvaktens KV Harstad, CHC Helikopter Service Redningstjeneste – Tromsø, Luftambulansen Tromsø, og Politiet i Tromsø. I tillegg har vi deltatt på en ‘skred over vei øvelse’ og hatt flere case-oppgaver sammen. På den måten gjør vi hverandre god, og vet hva andre land kan bidra med om nødvendig i en krisesituasjon.
Tusen takk til alle som har deltatt og bidratt til noen vellykkede, lærerike dager. En spesiell takk til Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har bidratt til å gjøre det hele mulig.
.
ArcResc ombord i Kystvakten Arctic Rescue deltakere foran KV Harstad Skredøvelse Skredøvelse